Niederlande

Zaliger Karl Leisner

Gevangene nummer 22356

Geboren in Rees/Neder-Rijn, Duitsland op 28 februari 1915, opgegroeid in Kleef, wordt hij als gymnasiast lid van de Katholieke Jeugdbeweging. Zij schenkt hem niet alleen de verbondenheid met jonge mensen en het meemaken van grote trektochten, maar brengt hem ook dichterbij de Heilige Schrift, de liturgie en vooral de eucharistie. In zijn dagboek schrijft hij: „Christus – U bent mijn hartstocht!“

Karl Leisner wil priester worden. De Bisschop van Münster benoemd hem diocesaan jeugd-groepsleider. De Gestapo houdt hem in de gaten. Tijdens de twee semesters in Freiburg beleeft hij een tijd van heftige innerlijke strijd: priesterschap of huwelijk en gezin? Op 25 maart 1939 wordt hij ten diaken gewijd. Over een paar maanden zal hij de priesterwijding ontvangen.

Maar God had het anders beschikt. Plotseling werd er longtuberculose geconstateerd, die hem voor zijn genezing noopte naar St. Blasien in het Zwarte Woud te gaan. Hier wordt een uitlating over de aanslag op Hitler op 8 november 1939 de aanleiding tot de arrestatie door de Gestapo: gevangenis in Freiburg, overbrenging naar het concentratiekamp Sachsenhausen en van daar in december 1940 naar het concentratiekamp Dachau.

En dan gebeurt het onverwachte: Met gevaar voor alle betrokkenen dient de Franse gevangene Bisschop Gabriel Piguet op 17 december 1944 de ten dode opgeschreven diaken Karl Leisner de priesterwijding toe. Zijn eerste en enige Heilige Mis draagt de nieuwe priester op op de Tweede Kerstdag 1944, het feest van de Heilige Stephanus. De 4e mei 1945 wordt hij bevrijd. Zijn laaste weken brengt hij door in het sanatorium Planegg bij München. Nog slechts twee gedachten houden hem bezig: Liefde en boete. Op 12 augustus is zijn leven voltooid in de liefde van God, waaraan hij geloofd heeft en die hij aan de mensen bekend wil maken. Zijn laatste aantekening in zijn dag-boek luidt: „Zegen ook, Allerhoogste, mijn vijanden!“

Zijn graf bevindt zich in de Crypte van de Dom van Xanten.

Op 23 juni 1996 verklaarde Paus Johannes Paulus II. Karl Leisner zalig.

De Internationale Karl Leisner Kring

Toen Deken Theodor van Aaken, die Karl Leisner goed gekend had, in de zomer van 1973 stierf, was dat voor de toenmalige Proost Viktor Roeloffs van St. Maria Himmelfahrt in Kleef een nieuwe gelegenheid om te proberen een „Vriendenkring Karl Leisner“ in het leven te roepen. Zo organiseerde hij een bijeenkomst op 6 november 1973 in het Kolpinghuis en vroeg om herinneringen aan Karl Leisner op te schrijven en documenten en andere voorwerpen ter beschikking te stellen.

Uit dit eerste begin groeide een grote activiteit van veel mensen in het binnen- en buitenland, zodanig dat op 3 oktober 1975 de „Internationaler Karl-Leisner-Kreis“ ontstond. In Nederland, Polen, Frankrijk, Spanien en Engeland vormden zich rond geengageerde mensen kleinere en grotere vriendenkringen. Op 14 oktober 1994 besloot de ledenvergadering tot wijziging van de statuten, waarin vooral aan de nationale afdelingen buiten Duitsland meer aandacht geschonken werd. De vertegenwoordigers van deze nationale afdelingen horen nu als assessor tot de uitgebreide presidium.

Behalve het doel zorg te dragen voor het bewaren van de herinnering aan Karl Leisner, beijvert de IKLK zich ook voor de communicatie tussen de volkeren in Europa. Door het wederzijdse corporatieve lidmaatschap van de Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft en de IKLK kan de gedachte van een verenigd Europa en een nieuwe toegang tot het Evangelie bevorderd worden, vooral bij jonge mensen, die b.v. op bedevaart naar Santiago de Compostela de verbondenheid van de volkeren ervaren.

Uit de Statuten van de IKLK

De vereniging stelt zich op de eerste plaats tot taak:

1.   Het bewaren van de herinnering aan Karl Leisner, die na politieke gevangenschap van 5 jaar op 17 december 1944 in het concentratiekamp Dachau door de Franse Bisschop Piguet van Clermont tot Priester van de Katholieke Kerk werd gewijd en op 12 augustus 1945 aan de gevolgen van de gevangenschap in het sanatorium Planegg bij München stierf.

2.   De oprichting en de zorg van plaatsen voor de herinnering aan deze getuige van het christelijk geloof, alsmede het verzamelen van documenten van zijn leven.

3.   De bevordering van de toenadering van de volkeren, van de vrede en van de Europeese eenwording in de geest van Karl Leisner.

4.   Het opwekken van internationaal begrip en de erkenning van het levenswerk van Karl Leisner alsmede de bevordering van zijn verering.

De vereniging streeft haar doeleinden na in christe-lijke geest en weet zich verplicht tot Europeese samenwerking.

Bureau van de IKLK
Internationaler Karl-Leisner-Kreis e.V.
c/o Propsteigemeinde St. Viktor Xanten
Kapitel 8
46509 Xanten – DUITSLAND
Telefoon: 0049 (0) 28 21/9 25 95
Telefax: 0049 (0) 28 21/98 03 31
E-Mail: info@karl-leisner.de

Contactadres voor Nederland:
Jeroen Smith pr.
Herensingel 3
2316 JS Leiden
NIEDERLANDE
Telefoon: 00 31 71 521 8113
E-Mail:   jhsmithpr@gmail.com >
WEB: http://www.karl-leisner.nl